Posted on

Download E-books Stenfalkens land PDF

By Wilbur A. Smith

In 1860 begins Ballantyne-Africa excursion, at the one hand to ascertain alternate possibilities at the east coast of Africa, and procure information regarding the slave exchange in valuable Africa. the crowd is headed via the 2 Ballantyne siblings, the feminine health practitioner Robyn and her brother Zouga who've different own function of the journey. Robyn will locate his father, the well-known explorer Fuller Ballantyne, whereas Zouga will collect a fortune in diamonds and ivory. either one of them felt that their future is during this titanic mysterious darkish continent dragons with riches, adventures and passions. Wilbur Smith keeps the reader in an iron grip of hysteria and drama during this, one in all his most sensible novels.

Show description

Read Online or Download Stenfalkens land PDF

Best Africa books

Africa United: Soccer, Passion, Politics, and the First World Cup in Africa

Africa United is the tale of recent day Africa advised via its football. vacationing throughout 13 international locations, from Cairo to the Cape, Steve Bloomfield, the previous Africa Correspondent for The autonomous, meets gamers and lovers, politicians and insurgent leaders, gaining knowledge of the function that football has performed in shaping the continent.

Nine Faces of Kenya

Drawing on her wisdom of Kenya and its literature, Huxley provides an absolutely rounded portrait of a country, its peoples and natural world, heritage and panorama, and the lads and ladies who made their mark upon it. Isak Dinesen, Ernest Hemingway, the Leakeys, Beryl Markham, Winston Churchill, Evelyn Waugh, and Theodore Roosevelt are one of many writers during this vintage anthology.

The Politics of Aid: African Strategies for Dealing with Donors

This booklet offers an unique method of knowing the connection among reputable relief businesses and aid-receiving African governments. the 1st half presents a problem to the hazy authentic claims of reduction donors that they have got stopped attempting to strength African governments to do what 'we' imagine is healthier for 'them' and in its place at the moment are selling African 'ownership' of the rules and initiatives which international relief helps.

Sudan: Darfur and the Failure of an African State

Over the last twenty years, the location in Africa’s greatest kingdom, Sudan, has steadily deteriorated: the rustic is in moment place at the Failed States Index, a conflict in Darfur has claimed thousands of deaths, President Bashir has been indicted through the foreign felony court docket, a impending referendum on independence for Southern Sudan threatens to separate the rustic violently aside.

Additional info for Stenfalkens land

Show sample text content

Zouga barberede sig og klædte sig om i sit down bedste sæt tøj. Uagtet han ingen søvn havde fået, følte han sig lysvågen og energisk. Admiralen modtog ham lige så venligt som sidst, for den unge officer var særdeles velanbefalet, og Fuller Ballantynes navn nævntes endnu med respekt i Afrika. Admiral Kemp var en mand af anselig fremtoning, males ansigtet var hærget af sygdom, og Zouga syntes, at admiralen virkede for gammel til at beklæde en så vigtig stilling – sikring af det Britiske Riges livslinie til Indien og Det fjerne østen. Admiral Kemp skænkede madeira og skålede med sin gæst. »Jeg tror, at jeg har skibslejlighed til Dem, major,« sagde han derefter. »Et skib af min eskadre kastede anker i Taffelbay i går, og så snart det har kullet og indtaget proviant, sender jeg det til selvstændig tjeneste i Mozambique-kanalen. « Zouga vidste fra sine samtaler med lederne af Selskabet til Slavehandelens Udryddelse, at et punkt i admiralens stående ordre var sålydende: »Det pålægges Dem at disponere fartøjerne i Deres eskadre sådan, at de på mest formålstjenlig måde kan hindre skibe tilhørende kristne nationer i at deltage i slavehandel på det afrikanske fastlands kyst syd for ækvator. « Admiralen fortsatte: »Det vil i realiteten ingen ulejlighed være for mit skib at anløbe Quelimane og landsætte Dem og Deres ledsagere. Jeg beder Dem i den anledning om at være rede til at indskibe Dem om fem dage. « Zouga takkede admiralen hjerteligt og ville trække sig tilbage, males Kemp standsede ham på vej rooster til døren: »Jeg glemte at sige, at skibet er hjælpekrydseren Black comic story, hvis chef er kaptajn Codrington. Min sekretær vil supply Dem et brev til ham, og jeg foreslår, at De aflægger ham en stopover at så snart som muligt for at aftale de praktiske enkeltheder, blandt andet om lastningen af Deres udrustning. « Zouga forlod admiralens kontor med blandede følelser. Han havde fra episoden på Huron indtryk af, at Codrington var en vanskelig mand, impulsiv og fanatisk, der jo havde mødt de to søskende på et skib, han mistænkte for at force slavehandel. På den anden part kunne det vare uger, måske måneder, før der på long island bød sig skibslejlighed, og i så fald ville ekspeditionen gå glip af den relativt kølige og tørre periode mellem monsunerne og være nødsaget til at drage gennem det feberhærgede kystområde i den farligste årstid. Det blev hurtigt klart for Zouga, at dette sidste hensyn måtte være afgørende. Så måtte guy blot håbe på, at samværet med Codrington ville forløbe uden konflikter. * * * Først måtte Zouga imidlertid vende tilbage til Thomas Harkness og søge at overtale ham til at sælge det uvurderlige kort over det centrale Afrika. Han pink ved daggry den næste dag, alene, da hestepasseren var optaget af andet arbejde. Det stråtækte hus bag mælketræerne virkede endnu mere forsømt og forladt, finish da han havde set det første gang. Han bandt hesten til et træ, spændte sadlen af og lagde dækkenet over dyrets ryg. Derpå gik han op advert den lille verandatrappe og bankede på døren. Der skete intet. Han bankede endnu en gang forgæves.

Rated 4.92 of 5 – based on 36 votes